Grupa Budus Sp. z o.o.
Porady - Oznaczenia płyt styropianowych.drukuj

Oznaczenia styropianu

Oznaczenia płyt styropianowych na przestrzeni czasu uległy znaczącym zmianom. Niebawem znajdą się na folii opakowaniowej, Deklaracjach Zgodności i fakturach. Poniżej przedstawiam nowe oznaczenia i ich odpowiedniki wg "starej" normy:

"Nowe" oznaczenia"Stare" oznaczenia
EPS 50 - 042 SZCZELINA FS 12
EPS 70 - 040 FASADA FS 15
EPS 80 - 038 FASADA FS 15
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA FS 20
EPS 200 - 036 DACH/PODŁOGA/PARKING FS 30
EPS 250 - 036 PODŁOGA/PARKING FS 40
EPS 80 - 040 PŁYTY WARSTWOWE Z OKŁADZINAMI METALOWYMI FS 15
EPS 80 - 038 PŁYTY WARSTWOWE Z OKŁADZNAMI Z PAPY - DACHY FS15

Na opakowaniach, znajdziecie Państwo również zakodowane parametry minimalne, które muszą być spełnione przez płyty styropianowe i dla poszczególnych typów wyglądają one następująco:

EPS 50-042 SZCZELINA
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P2-BS75-CS(10)50-DS(N)5-DS(70,-)3
EPS 70-040 FASADA
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
EPS 100-038 DACH/PODŁOGA
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Wyjaśnienie oznaczeń (dla EPS 50-042 SZCZELINA)
EPS - skrót nazwy styropianu;
EN 13 163 - numer normy;
T1 - tolerancja grubości (+/- 2 mm);
L1 - tolerancja długości (+/- 3 mm);
W1 - tolerancja szerokości (+/- 2 mm);
S1 - tolerancja prostokątności (+/- 5 mm);
P2 - tolerancja płaskości (+/- 15 mm);
BS75 - wytrzymałość na zginanie;
CS(10) - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym;
DS(N)5 - stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych;
DS(70,-)2 - stabilność wymiarowa w określonej temperaturze i wilgotności;
TR100 - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych;
DLT(1)5 - odkształcenie przy okrePlonym obciążeniu ściskającym i temperaturze;
Symbole 042, 040, 038, 036 [W/mK] - oznaczają maksymalne wartości współczynnika przewodzenia ciepła (lambda);