Grupa Budus Sp. z o.o.
Porady - Główne parametry płyt styropianowych.drukuj

Główne parametry styropianu

Na podstawie dotychczasowych norm, najważniejszą cechą styropianu ocenianą przez Klientów i Instytuty Certyfikujące była gęstość pozorna (ilość kilogramów na 1 m3). Całkowicie pomijano natomiast fakt, iż głównym zadaniem styropianu jest ochrona termiczna wyrażona współczynnikiem przewodzenia ciepłą niezależnym liniowo od gęstości pozornej.

Obecnie, ocena płyt styropianowych uwzględnia najistotniejszy parametr, jakim jest współczynnik przewodzenia ciepła i poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym. Natomiast, gęstość pozorna nie stanowi już głównego kryterium oceny, a jest jedynie parametrem pomocniczym.

Gęstość pozorna dla poszczególnych typów wygląda następująco:


EPS 50 - 042 10,8 - 13,2 kg/m3 (dawne FS 12 lub M15)
EPS 70 - 040 13,5 - 16,5 kg/m3 (dawne FS 15 lub M20)
EPS 100 - 038 18,0 - 22,0 kg/m3 (dawne FS 20 lub M30)

EPS 200 - 037 27,0 - 33,0 kg/m3 (dawne FS 30 lub M40)