Grupa Budus Sp. z o.o.
Porady - Normy dotyczące współczynnika U.drukuj

Systemy dociepleń - normy dotyczące współczynnika U.

Warunki Techniczne jakim podlegają budynki i ich usytuowanie 

Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła po uwzględnieniu dodatku na mostki cieplne nie mogą być większe niż wartości Uk(max ) określone w tabelach: 


Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego

Lp Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem dodatku na mostki cieplne Uk(max) [W/(m2K)]
1 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym):
a) przy ti > 16oC (niezależnie od rodzaju ściany)
b) przy ti < 16oC (niezależnie od rodzaju ściany)

0,30
0,80
2 Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami 1,00
3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny

1,00
0,70
4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti > 16oC
b) przy 8oC < ti < 16oC


0,25
0,50
6 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi 0,60
7 Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi bez wymagań
8 Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1,00
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
Budynek użyteczności publicznej

Lp Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem dodatku na mostki cieplne Uk(max) [W/(m2K)]
1 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym):
a) przy ti > 16oC
b) przy ti < 16oC (niezależnie od rodzaju ściany)

0,30
0,65
2 Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami 3,00*)
3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny

3,00

0,70
4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti > 16oC
b) przy 8oC < ti < 16oC


0,25
0,50
6 Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi 0,60
7 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
*) Jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika Uk ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2K).
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy

Lp Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem dodatku na mostki cieplne Uk(max) [W/(m2K)]
1 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym):
a) przy ti > 16oC
b) przy 8oC < ti < 16oC
c) przy ti < 8oC


0,30
0,65
0,90
2 Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne:
a) przy ∆ti > 16 K
b) przy 8 K < ∆ti < 16 K
c) przy ∆ti < 8 K

1,00
1,40
bez wymagań
3 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti > 16oC
b) przy 8oC < ti < 16oC
c) przy ti < 8oC


0,30
0,50
0,70
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym.
∆ti - różnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach.Wartość ∆u, dodatku ze względu na mostki cieplne, określa Tabela 1 w części 2 załącznika nr 1 w przepisach odrębnych dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. 


Tabela 1. Wartość dodatku ∆u ze względu na mostki cieplne

Lp Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Wartość ∆u1) dodatku ze względu na mostki cieplne [W/(m2K)]
1 Dla przegród pełnych z minimum 12 cm ciągłego ocieplenia zewnętrznego 0,00
2 Dla przegród pełnych, ale bez ciągłego ocieplenia zewnętrznego 0,05
3 Dla ścian, z otworami okiennymi, ale bez balkonów, docieplonych w ramach termomodernizacji, oraz dla dachód z otworami okiennymi 0,10
4 Dla ścian, z otworami okiennymi, ale bez balkonów, niedocieplonych w ramach termomodernizacji 0,15
5 Dla ścian, z otworami okiennymi i z balkonami, docieplonych w ramach termomodernizacji 2) 0,20
6 Dla ścian, z otworami okiennymi i z balkonami, ale nie docieplonych w ramach termomodernizacji 0,25
1) - dopuszcza się zastosowanie mniejszych wartości dodatków, wynikających ze szczegółowych obliczeń mostków liniowych dla konkretnego przypadku
2) - jeżeli płyty balkonowe są odizolowane cieplnie od betonu nadproża lub zastosowano izolacyjne zbrojenie należy zmniejszyć o 0,05