Styropian - Centrum Dociepleń ARIS
Porady - Główne parametry płyt styropianowych.drukuj

Główne parametry płyt styropianowych

Według dotychczasowych norm, główną cechą, która była oceniana zarówno przez Klientów jak i Instytuty Certyfikujące była gęstość pozorna, czyli ilość kilogramów na 1 m3. Zapominano całkowicie, że podstawowym zadaniem styropianu jest ochrona termiczna wyrażona współczynnikiem przewodzenia ciepła, który nie jest liniowo zależny od gęstości pozornej.

Nowa norma wprowadza całkowicie odmienne podejście do oceny płyt styropianowych, które zostało oparte na najistotniejszym parametrze charakteryzującym ten wyrób, jakim jest współczynnik przewodzenia ciepła oraz poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym. Gęstość pozorna jest obecnie parametrem pomocniczym do określania współczynnika przewodzenia ciepła i dla poszczególnych typów wygląda następująco:


EPS 50 - 042 10,8 - 13,2 kg/m3 (dawne FS 12 lub M15)
EPS 70 - 040 13,5 - 16,5 kg/m3 (dawne FS 15 lub M20)
EPS 100 - 038 18,0 - 22,0 kg/m3 (dawne FS 20 lub M30)

EPS 200 - 037 27,0 - 33,0 kg/m3 (dawne FS 30 lub M40)